STORNO PODMÍNKY

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb a ostatních služeb.

Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

Ubytovací služby

Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace si penzion vyhrazuje možnost uplatnit tyto storno podmínky

méně než 2 dny 100% z ceny objednaných služeb 
méně než 7 dnů 50% z ceny objednaných služeb 
méně než 14 dnů  30% z ceny objednaných služeb

Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu. V případě, že host nedojede, či storna z důvodu neodvratitelných událostí Vám storno poplatek nebude účtován

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Storno podmínky firmy a společenské akce

U firemních a společenských akcí a pobytů platí individuální storno podmínky. Storno podmínky jsou určovány dle rozsahu a náročnosti akce a zasílány spolu s potvrzením objednávky ubytování.

Záloha činí 30% z celkové částky objednaného pobytu a služeb, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

Celkové snížení počtu osob je tolerováno do celkové výše 10%, pokud dojde k vyššímu počtu snížení osob ve skupině, jsou uplatněny výše uvedené storno podmínky. V případě zrušení akce, u které byla již provedena zálohová platba, se vrací klientovi zpět částka, která převyšuje storno poplatek.

Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).

Tyto storno podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2019.